Σάββατο, 16 Μαΐου 2009

Είναι και δύσκολη η ζωή ...

Και έτσι φτιάχνουμε έναν τοίχο ,εγώ από εδώ και εσύ από κει..


A cliche that is bugging me at the moment : How can someone who doesn't love himself ever love someone else? I feel like I am seeing someone throwing himself on a wall of his own creation - blood on his face and tears in his eyes. And the door is right next to him ,he can open it any time . But he continues to throw himself at the perfectly solid brick wall. And because he is beautiful and wonderful and in pain I cannot stop myself from watching and when I point at the door he doesn't see me.


...μπερδεύομαι στην λογική σου, τραυλίζω ,γίνομαι παιδί ...

1 σχόλιο: